Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 19.10.2017 sa v priestoroch Národého domu v Martine uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti založenia Martinského gymnázia. Zúčastnili sa jej významné osobnosti späté so životom  školy, bývalí aj súčasní študenti, učitelia, zástupcovia družobných škôl z Poľska a z Nemecka. Nechýbali zástupovia mesta Martin, poslanci, ako aj zástupcovia ŽSK na čele s pánom predsedom ŽSK pánom Blanárom. Vážime si slová úcty, vďaky a uznania. Patria všetkým, ktorí sa o rozvoj školy zaslúžili. Program k slávnostnej akadémii pripravili učitelia spolu so študentami školy. Touto cestou ďakujeme všetkým, čo sa zaslúžili o príjemnú atmosféru - kolegyniam N.Galkovej, B.Kocholovej, D.Hruškovej a L.Trúchlej. Videá, ktoré odzneli na akadémii nájdete tu.