Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Učitelia a študenti z Poľska, Rumunska a Českej Republiky spoznali krásy nášho Slovenska. Hlavná téma mýty a legendy bola naživo spoznávaná v okolitých regiónoch, v rozprávkovej prírode. Počas obdobia od 12.06. – 16. 06.  2017 sme navštívili Oravský hrad, Spišský hrad a hrad Strečno. Spolu s našimi žiakmi, Mgr. Zdenkou Nemcovou a vedením školy sme prežili nádherný týždeň plný histórie, vzdelávacích aktivít a zábavy.

SK erasm 5

Dňa 16. februára 2017 sa v školskej klubovni uskutočnil už 6. ročník celoškolskej konferencie v anglickom jazyku. Podujatie, ako už tradične, pripravila a organizačne zabezpečila Mgr. Beata Brziaková, vyučujúca ANJ. So zaujímavými prezentáciami vystúpilo celkom 7 študentov, ktorí sa podelili so svojimi spolužiakmi nielen o zážitky z cestovania a pobytu v cudzej krajine...